Δημοφιλή

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΠΠ


Ευχόμαστε ολόψυχα σ' όλη την πυροσβεστική οικογένεια και σ' όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά με υγεία δύναμη και αισιοδοξία.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ.....
Θερμά ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων-αποσπάσεων, ανεξάρτητα από το ''υποχρεωτικό'' της συμμετοχής.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Κανονικά θα καταβληθούν τα πενθήμερα σε Αστυνομία και Πυροσβεστική
Μετά απο παρέμβαση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη N. Tόσκα, στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα το πρωί, έγινε δυνατή η πληρωμή των πενθημέρων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος στη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αυτές τις ημέρες εξελίσσεται η διαδικασία για την εκλογή των αιρετών μελών στο υπηρεσιακό συμβούλιο αποσπάσεων-μεταθέσεων.Η νεοσύστατη παράταξή μας, μετά την πολλή καλή καταγραφή που είχε στην πρώτη της συμμετοχή πριν δύο χρόνια σ' αυτή τη διαδικασία, συμμετέχει με πλήρες, ποιοτικό και γεωγραφικά αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο, στοχεύοντας στην παρουσία και το θεσμικό της ρόλο στα υπηρεσιακά συμβούλια.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Ρύθμιση στεγαστικών δανείων του ΤΠ&Δ Δημοσίων Υπαλλήλων


Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ανακοινώνει ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.

Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:


  1. Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.
  2. Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.
  3. Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.
Παράδειγμα
Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%  • Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα ( μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €
  • Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €

4. Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.
Παράδειγμα
Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 € ετησίως.

5. Το ΤΠ&Δ διευκρινίζει ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).
6. Το ΤΠ&Δ δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.
7. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη νέα πολιτική εξαντλεί τις δυνατότητές του για λύσεις κοινά αποδεκτές και κοινωνικά δίκαιες.
0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ... Έντονη ανησυχία και ερωτηματικά εγείρονται από την ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κυριαζίδη αναφορικά με τη σύμβαση του δημοσίου με τη fraport, ειδικά στο σκέλος του ερωτήματος που αναφέρεται στην μονιμοποίηση 5ετών συναδέλφων και καταδεικνύει το ενδιαφέρων του ανωτέρω βουλευτή ΜΟΝΟ για τους εξ ιδιωτών 5ετης συναδέλφους.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ Σε παιχνίδι ακόμη και με το θάνατο εξελίσσεται η υπηρεσία των συναδέλφων στα συνεργεία του Σώματος στον Ασπρόπυργο.Προ ημερών διαπράχθηκε δολοφονία πολίτη στην είσοδο των συνεργείων.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Καλή Επιτυχία στο νέο ΑρχηγόΗ Α.Ε.Π.Π συγχαίρει τον Αντιστράτηγο κ. ΚΑΠΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για την ανάληψη της ηγεσίας του σώματος.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2016

Καλό Ταξίδι...


Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας για το χαμό του συναδέλφου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Βοιωτία. Ένας ακόμα προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο θυμάτων του επαγγέλματος που η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό .Ευχόμαστε να είναι ο τελευταίος.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση-Ενημέρωση σχετικά με παρέμβαση μας στη συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής, με τον Περιφερειάρχη Αττικής
Α.Ε.Π.Π. Αττικής
Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Η παράταξή μας συνεπής και σταθερά προσηλωμένη σε αυτά που πρέπει να υπηρετεί και για τα οποία τιμήθηκε με την ψήφο των συναδέλφων στη Αττική, θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους για τα μικρά και τα μεγάλα, για τα προσωπικά και συλλογικά προβλήματα της πυροσβεστικής καθημερινότητάς τους.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Ευχαριστήριο της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών(Α.Ε.Π.Π.)-Οι εκλεγμένοι της παράταξης  Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους - αντιπροσώπους που ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους συμμετέχοντας στις διεργασίες του 19ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της ομοσπονδίας μας, παρά τα όποια οργανωτικά κενά και παραφωνίες κυρίως κατά την εκλογική διαδικασία.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Ευχαριστήριο της Α.Ε.Π.Π. Αττικής

Ευχαριστούμε και τιμούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Αποτελέσματα εκλογών για την Ένωση Πυροσβεστών Αττικής Στις 18 και 19 Μαΐου  2016 πραγματοποιηθήκαν οι εκλογές της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού ΣώματοςΠεριφέρειας Αττικής και  σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των εκλογών με τους ψήφους των Συνδυασμών και την κατανομή των Εδρών  καθώς και τα αποτελέσματα αντιπροσώπων για την ΠΟΕΥΠΣ 

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Απάντηση Ν. Τόσκα σε άστοχα σχόλια του Προεδρείου της Ε.Α.Π.Σ.Δείτε το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Ν. Τόσκα, σε ανακοίνωση της Ε.Α.Π.Σ.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Όλο το Π.Δ. με την εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω Πανελληνίων

Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. με την εισαγωγή υποψηφίων στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Mε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων συναντήθηκε ο Αν. Υπουργός Ν.Τοσκας


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας συναντήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου, με μέλη του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με υγεία και δύναμη !!
Ευχόμαστε στους συναδέλφους και σ' όλο το κόσμο καλή Ανάσταση με υγεία και αγάπη.Το Πάσχα ας σηματοδοτήσει το πέρασμα στην αξιοπρέπεια και στην ελπίδα, στην πίστη για μια καλύτερη κοινωνία αξιοκρατίας και δικαιοσύνης,που όλοι έχουμε ανάγκη. Όλοι μαζί, ενωμένοι και αλληλέγγυοι, να προχωρήσουμε σταθερά μπροστά.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση Α.Ε.Π.Π. για διαγραφή μέλουςΕνημερώνουμε τους συναδέλφους - μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Κ. Μακεδονίας ότι ο συνάδελφος ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δεν αποτελεί πλέον μέλος της Α.Ε.Π.Π. και κατά συνέπεια οι απόψεις και πρακτικές του δεν απηχούν τις θέσεις και τις συλλογικές αποφάσεις της παράταξής μας.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Πρόταση περι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑνεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος


ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με τον όρο πολιτική προστασία νοείται ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντός τους από καταστροφές ή από φαινόμενα – συμβάντα μεγάλης έκτασης και έντασης. Η λειτουργία της πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες πρόληψης , ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης-ανασυγκρότησης ώστε να μετριασθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκύψουν.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Η ΕΑΠΣ για την παρουσία της Χ.Α. στην ένστολη διαμαρτυρία-Η «κατάργηση του συνδικαλισμού» στις θέσεις της ΧΑ
Η προσπάθεια να συνδεθούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ενστόλων με την παρουσία στελεχών της Χ.Α. στην ένστολη διαμαρτυρία της 5/2/ 2016 είναι πέρα για πέρα ανεδαφικό.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

ΑΜΑΥΡΩΘΗΚΕ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-AΜΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ


Η σπουδαία ένστολη κινητοποίηση της 5ης Φεβρουαρίου στην πλατεία Κολοκοτρώνη αμαυρώθηκε από την παρουσία βουλευτών της χρυσής Αυγής.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Απειλή και εξύβριση συνδικαλιστή της ΕΑΠΣΚατά την διάρκεια της σημερινής συγκέντρωσης ΑΔΕΔΥ και ΓΕΣΕΕ o Σκιαδόπουλος Γρηγόρης συνδικαλιστικό στέλεχος της Παράταξης “ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ" πού συνεργάζεται με τους Ανεξάρτητους ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Αττικής” διερχόμενος από την Πλατεία Κλαυθμώνος, εξύβρισε χυδαία και κινήθηκε απειλητικά, ενάντια στον Γ.Γ. της Ένωσης Αξιωματικών του Π.Σ. και μέλους της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αξ/κών του Π.Σ. προκαλώντας επικριτικά σχόλια από γνωστούς παρευρισκόμενους στο σημείο.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Καλό ταξίδι φίλε Γιάννη...Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας για τον αδόκητο χαμό του καλού μας συναδέλφου.Το κενό που αφήνει στην πυροσβεστική οικογένεια δεν θα καλυφθεί ποτέ.Θα σε θυμόμαστε πάντα.

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Υγεία και ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα

2016-01-12

Προς :
  1. Αν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα
Κοινοποίηση :
  1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλή
  2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη
  3. Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου

0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.