Δημοφιλή

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

To πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Πυροσβεστική Υπηρεσία-Πολιτική Προστασία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ1. Εκσυχρονισμός του Π.Σ με μέσα και υλικά
2. Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδιάρθρωσης- εκσυγχρονισμού του Π.Σ, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση.
3. Αναβάθμιση- Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα.
4. Νέο θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση Π.Δ όπου η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών απο το 2016 θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και σταθερή βάση με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.
5. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού- επιχειρησιακού βραχίονα του ΠΣ. και ενσωμάτωσής του στο φυσικό του χώρο, αυτό της πολιτικής προστασίας μέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας.
Ενίσχυση φορέων πού ασχολούνται με την Πρόληψη σε Προσωπικό Υλικά και μέσα, καλύπτοντας πλήρως το τρίπτυχο «Πρόληψη - - Έγκαιρη Επέμβαση — Καταστολή»
6. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ.
7. Αποκέντρωση των δομικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Π.Σ
8. Επικαιροποίηση-αναδιάρθρωση του Π.Δ 305 για τις κρίσεις –προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ -σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για τους κατώτερους.
-Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
- Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
- Κριτήρια –μοριοδότηση σε τρία επίπεδα Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
- Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση ( επέκταση των κατηγοριών Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων).
9.Κατάρτηση νέου Οργανογράμματος και Επικαιροποίηση του Π.Δ 170 για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
10. Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Ø Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη και Χρονική επέκταση της σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων.
Άμεση υπογραφή του Καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ από τα αρμόδια Υπουργεία.
11. Άμεση έκδοση Π.Δ για την υγεία και ασφάλεια του Πυροσβεστικού προσωπικού
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Οι 2.000 και πλέον Εθελοντές Πυροσβέστες πού κοσμούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η προσφορά των οποίων συνδέεται με αξίες όπως, η αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια, καλούνται να αναπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από την αδυναμία του κράτους και τους μηχανισμούς της αγοράς.
Εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο η Πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία του Π.Σ. δεν είχαν δώσει την δέουσα προσοχή στον θεσμό των Εθελοντών, παρόλο που, ο ρόλος τους στην Ασφάλεια και την Προστασία της ζωής & περιουσίας των Πολιτών αλλά και του Κράτους είναι καταλυτικός και άκρως σοβαρός.
Η Αριστερά και οι αξίες του Εθελοντισμού είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους.
Η Κυβέρνηση της Αριστεράς επιδιώκει την ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίηση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, με:
· Χορήγηση στους εθελοντές Πυροσβέστες του Π.Σ των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία, Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), το κόστος προμήθειας των οποίων μέχρι σήμερα επωμίζονται οι ίδιοι.
· Έκδοση Απόφασης από τον Αρχηγό του Π.Σ. για την λειτουργία του «Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Εθελοντών Πυροσβεστών».
· Αξιοποίηση του Ν.4029/2011, μέσω μια στρατηγικής ανάπτυξης Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών δίνοντας κίνητρα στους Δήμους που επιθυμούν την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών σε περιοχές όπου, δεν υφίστανται έμμισθες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με παράλληλη τοποθέτηση τριών (3) μονίμων Πυροσβεστών, ενός (1) Αξιωματικού, ενός (1) Υπαξιωματικού και ενός (1) Πυροσβέστη και
· Αξιοποίηση των κονδυλίων για την Πολιτική Προστασία των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του Εθελοντισμού.Πηγή:www.enstoloi.gr0 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.